ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)40 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม15 ก.ย. 2021
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม15 ก.ย. 2021
ชื่อห้องประชุมzoom meeting
ชื่อสถานที่จัดประชุม-
(สถานที่จัดประชุม)Website-
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ-
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม-
หน่วยงานที่จัดประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.chro2@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ-
(ผู้จัดประชุม)Fax-
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-