ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 7 สายงาน เขตสุขภาพที่ 1
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)70 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม20 เม.ย. 2021
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม21 เม.ย. 2021
ชื่อห้องประชุมห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว อาคารโภชนาการ ชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ชื่อสถานที่จัดประชุมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
(สถานที่จัดประชุม)Website-
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ-
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
หน่วยงานที่จัดประชุมchro
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.chro@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890238,053-890240
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-