ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศขององค์กร (ERP Back office) เขตสุขภาพที่ ๑
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)100 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม13 ม.ค. 2021
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม16 ม.ค. 2021
ชื่อห้องประชุมห้องประชุมโรงพยาบาลแพร่
ชื่อสถานที่จัดประชุมโรงพยาบาลแพร่
(สถานที่จัดประชุม)Website-
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ๐ ๕๓๘๙ ๐๒๓๘ - ๔๐
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม-
หน่วยงานที่จัดประชุมเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
(ผู้จัดประชุม)Emailrh1@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ-
(ผู้จัดประชุม)Fax-
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-