ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)200 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม14 ก.ย. 2020
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม16 ก.ย. 2020
ชื่อห้องประชุมเปลี่ยนเป็น ห้องประชุมชมพูนุช ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ชื่อสถานที่จัดประชุมห้องประชุมชมพูนุช ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
(สถานที่จัดประชุม)Websiteห้องประชุมชมพูนุช ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมสำนักงานเขตสุขดภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ (CIO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion1.cio@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238,053-890240
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890241
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-