ปิดลงทะเบียน รายชื่อผู้ลงทะเบียน

หัวข้อการจัดประชุมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 1
รับผู้เข้าร่วมประชุม(จำนวน)30 คน
วันที่เริ่มกิจกรรม16 ก.ย. 2019
วันที่สิ้นสุดกิจกรรม16 ก.ย. 2019
ชื่อห้องประชุมห้องประชุมเขตสุขภาพที่ 1
ชื่อสถานที่จัดประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
(สถานที่จัดประชุม)Websitehttp://rh1.go.th/web/index.php
(สถานที่จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
หน่วยงานที่จัดประชุมกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(CHRO)
(ผู้จัดประชุม)Emailhealthregion.chro@gmail.com
(ผู้จัดประชุม)เบอร์โทรติดต่อ053-890238
(ผู้จัดประชุม)Fax053-890238
สิ่งที่ต้องเตรียมในการประชุม-