ปิดการลงทะเบียน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 เขตสุขภาพที่ 1 | เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน.

อาคารเทพรัตนราชสุดา ชั้น 2 เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-890238,053-890240 FAX : 053-890241